Avís legal

OBJECTE:

La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer els serveis oferts per l'entitat ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. amb CIF/NIF: B91634444, Espanya; i inscrita en Registre Mercantil/Associacions de SEVILLA i les seves dades registrals són: Tom 4.626, Foli 156, Secció , Full SE-72.818, Inscripció 1; així com per a la recepció de possibles sol·licituds de serveis per part de clients, contactes comercials i demandes d'ocupació.

COMUNICACIONS:

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

•Tfno: 936386079

•C. Electrònic: info@andamioslaalgaba.es

•Adreça postal: C/ Cami dels Minerals PI Bosc Llarg 10. 08924-SANTA COLOMA DE GRAMANET (Barcelona)

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i ANDAMIOS L' ALGABA, S.L. es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.andamioslaalgaba.es, el seu codi font, disseny, estructures de navegació i els diferents elements en ella continguts són titularitat d'ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d' acord amb la legislació espanyola i de la unió europea aplicable.

El portal d'ANDAMIOS LA ALGABA, S.L., les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. són titulars o legítimes llicenciatàries.

CONTINGUTS:

Es facilita a través d'aquesta Web informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats en cada moment i que són accessibles des d'aquesta pàgina Web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals d'aplicació.

ACCÉS I ÚS:

Tant l'accés a aquesta pàgina Web, com l'ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d'accés a aquesta Web estaran sotmeses a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l'usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici d'ANDAMIOS LA ALGABA, S.L..

Es considerarà terminantment prohibit l'ús de la present pàgina Web amb finalitats il·legals o no autoritzades.

Queda prohibida qualsevol modalitat d' explotació, incloent-hi tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L' incompliment d' aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

L' usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d' ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. i a no emprar-los per, entre d' altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d' apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l' ordre
públic.

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles de
alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d' ANDAMIOS L' ALGABA, S.L. o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d' altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics d' ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. o de tercers i, si s' escau, extreure informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d'ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. o de tercers.

e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l' autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o realitzar còpia d'aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial d'ANDAMIOS LA ALGABA, S.L., ni els alteri totalment o parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat d' ANDAMIOS LA ALGABA, S.L..

Queda prohibit, llevat dels casos que expressament ho autoritzi ANDAMIOS LA ALGABA, S.L., presentar les pàgines d' ANDAMIOS LA ALGABA, S.L., o la informació continguda en elles sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d' una altra persona, empresa o entitat.

RESPONSABILITAT:

ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. no es fa responsable sota cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, o a qualsevol altra, per l'ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d'ella.

ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. exclou, fins on permet l' ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.

La presència de virus o d' altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall exemplificatiu, ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

SERVEI:

ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva pàgina Web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d'accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

GENERALS:

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web d'ANDAMIOS L'ALGABA, S.L., serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari. L'accés a la pàgina Web d'ANDAMIOS L'ALGABA, S.L. implica l'acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D' ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT:

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

HIPERENLLAÇOS:

Els hiperenllaços continguts al lloc Web d'ANDAMIOS L'ALGABA, S.L. poden adreçar a pàgines Web de tercers. ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. i a les persones o entitats titulars d' aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES:

Responsable: ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. (ANDAMIOS LA ALGABA, S.L.)

Adreça: C/ Cami dels Minerals PI Bosc Llarg 10. 08924-SANTA COLOMA DE GRAMANET (Barcelona) Finalitat: Relació integral amb els titulars de les dades.

Destinataris de les cessions: Les legalment establertes

Exercici dels drets: Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, Limitació del tractament i Portabilitat, a l' adreça postal del Responsable o per E-mail a info@andamioslaalgaba.es. També té dret a presentar reclamació davant l' AEPD.

Conservació de les dades: Mentre duri la relació, deixant fora els terminis de prescripció legal i reclamació de possibles responsabilitats.

Més informació: info@andamioslaalgaba.es

Layout Type

select Color

Background Image